ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 28/2554 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 23 มกราคม 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อดังนี้
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
1. ดร.อรทัย นนทเภท
2. นางกำไล สมรักษ์
และผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวน้ำฝน ฤทธิภักดี

 


TOP