ข่าวเด่น

มวล. จัดเลี้ยงขอบคุณผู้บริจาคเงินสมทบกองทุน รวมใจวลัยลักษณ์ฯมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้บริจาคเงินสมทบกองทุน “รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์” โดยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร พร้อมด้วยพระมิ่งมงคลสมเด็จศรีธรรมาโศกราช แก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องพินนาเคิล 4 - 5 โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน พร้อมทั้งขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สมทบกองทุน “รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์” ในครั้งนี้ พร้อมกันนั้นได้ขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า ที่ได้ร่วมคิดร่วมทำช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา โดยเฉพาะศิษย์เก่าที่เปรียบเสมือนเจ้าของมหาวิทยาลัยตัวจริง ถ้าศิษย์เก่ารวมพลังกันได้ก็จะสามารถช่วยมหาวิทยาลัยได้มากขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์และการจัดการทุนการศึกษาว่า การดำเนินการระดมทุนผ่านรายการโทรทัศน์ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 และการจัดกิจกรรม วิ่งรวมใจวลัยลักษณ์ฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้รับเงินบริจาครวมกับยอดบริจาคที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 45.8 ล้านบาท พร้อมด้วยรถพยาบาลและอุปกรณ์ อีกจำนวน 1 คัน ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี ไม่เพียงได้รับผลทางตรงเป็นเงินบริจาค ผลทางอ้อมยังทำให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยมากขึ้น ซึ่งถ้าศูนย์การแพทย์มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้แล้ว คาดว่าจะสามารถระดมทุนได้เพิ่มขึ้น การระดมทุนในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี นอกจากจะใช้พัฒนาการดำเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ แล้ว ยังใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้จัดหาทุนให้กับนักศึกษาผ่านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 2,950 คน และมหาวิทยาลัยมีกองทุนต่างๆ ที่จัดสรรขึ้นอีก รวมแล้วเกือบ 30 ล้านบาท เพื่อดูแลนักศึกษา โดยมีการจัดสรรทุนหลายประเภท เพื่อให้มีความหลากหลายไม่จำกัดเพียงแค่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพียงอย่างเดียว

อธิการบดี กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ซึ่งได้เปิดให้บริการโรงพยาบาลนำร่องไปแล้ว และได้รับความเชื่อถือจากบุคคลภายนอกมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่ให้บริการเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จนถึงขณะนี้การก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์คืบหน้าไปมาก โดยปลายปีงบประมาณ 2563 จะสามารถเปิดให้บริการได้ 120 เตียง จากนั้นในปี 2564 จะเปิดให้บริการได้ 490 เตียง

ประมวลภาพ

ภาพและข่าว: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP