ข่าวทั่วไป

บริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

งานหอพักจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริการที่พักระหว่างวันที่ 21 – 26 กันยายน 2561

2. บริการที่พักโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมหอพัก โดยให้เข้าพักร่วมกับนักศึกษาปัจจุบัน

3. บริการที่พักเฉพาะบัณฑิต และสามารถเข้าหอพักได้เฉพาะบัณฑิตเท่านั้น

4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้า-ออกหอพักโดยวางบัตรหอพักชั่วคราวทุกครั้ง

 

การขอใช้บริการที่พัก

บัณฑิตรายงานตัวเข้าที่พักได้ตั้งแต่ วันที่ 21 – 22 กันยายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นๆ ที่มีรูปถ่ายของตนเอง

2. ตรวจสอบรายชื่อ ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

3. ลงชื่อพร้อมระบุห้องที่พัก เบอร์โทรศัพท์ 

4. รับบัตรหอพักชั่วคราว 

5. วางบัตรและหยิบบัตรออกทุกครั้งที่เข้า-ออก หอพัก

6. เข้าหอพัก 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม โทร 075-673000 ต่อ 4013, 4018 หรือ facebook : หอพัก ม.วลัยลักษณ์

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ยินดีต้อนรับ บัณฑิตทุกท่านกลับบ้าน "ลักษณานิเวศ"


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/

TOP