ข่าวเด่น

นักวิจัยม.วลัยลักษณ์ วิจัยยืดอายุการเก็บรักษามังคุดคัด คงสภาพสี เนื้อสดกรอบ นาน 12 วัน

นักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ค้นพบวิธียืดอายุการเก็บรักษามังคุดคัด ผลิตภัณฑ์อาหารเอกลักษณ์เมืองคอน ให้สามารถคงสภาพสี เนื้อสัมผัสสดกรอบ ได้นาน 12 วัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าทีมวิจัยกระบวนการผลิตและการเก็บรักษามังคุดคัดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เปิดเผยว่า มังคุดคัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช วิธีการผลิตโดยทั่วไปผลิตด้วยการนำผลมังคุดดิบแก่ (อายุประมาณ 9-10 สัปดาห์หลังดอกบาน) ซึ่งเปลือกมีสีเขียวและแข็งมาปอกด้วยมีด โดยกรรมวิธีในการปอกมังคุดดิบแก่เรียกว่า “คัด” เมื่อคัดได้เนื้อมังคุดแล้วจึงนำไปแช่ในสารละลายผสมของสารส้มและเกลือ แล้วจึงนำเนื้อมังคุดมาทำความสะอาด ตัดแต่งเอาเนื้อที่มีตำหนิออก จากนั้นล้างออกด้วยสารสะลายดังกล่าวซึ่งเตรียมใหม่อีกครั้ง จะได้เนื้อมังคุดที่มีสีขาว ลักษณะเนื้อสัมผัสแน่นและกรอบ รสชาติหวานอมเปรี้ยว แต่มังคุดคัดที่ผลิตด้วยวิธีการดังกล่าวมีข้อจำกัดคือจะคงความสดอยู่ได้เพียงประมาณ 5 ชั่วโมง หลังจากนั้นสีของมังคุดคัดจะค่อย ๆ คล้ำลง และเมื่อเก็บไว้นานขึ้นความกรอบจะลดลงด้วย

ทีมนักวิจัยจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ จึงได้มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของมังคุดคัดให้นานขึ้น โดยนำมังคุดคัดมาใส่ในภาชนะปิดและมีการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในภาชนะให้มีสัดส่วนต่างไปจากสภาพบรรยากาศปกติ ซึ่งวิธีการดังกล่าวเรียกว่า Modified Atmosphere Packaging หรือ MAP พร้อมทั้งมีการพัฒนาสูตรสารละลายสำหรับแช่ที่มีประสิทธิภาพสูงปลอดภัยต่อผู้บริโภคมาใช้ ผนวกกับการใช้อุณหภูมิความเย็นที่เหมาะสม

ทั้งนี้จากการวิจัยพบว่าหากใช้วิธี MAP ที่เหมาะสม ร่วมกับใช้สารละลายที่มีประสิทธิภาพสูง ในสภาพอุณหภูมิต่ำที่เหมาะสม จะสามารถชะลอการเสื่อมเสียคุณภาพของมังคุดคัดให้คงสภาพสี เนื้อสัมผัสกรอบได้นานถึง 12 วัน โดยมีคุณภาพทางจุลินทรีย์อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคตลอดอายุการเก็บรักษาข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP