ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลคนรักแอโรบิก"

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลคนรักแอโรบิก ประจำปี 2561" ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานแอโรบิกเพื่อสุขภาพ บริเวณหน้าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึก)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 5718-5719

TOP