นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กว่า 40 คน ร่วมพิธีเปิด โครงการค่ายภาษาอังกฤษ SUC-ES ณ ประเทศมาเลเซีย