ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี รับนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 รับจำนวนทั้งสิ้น 17 คน เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2561

สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมการสมัครออนไลน์ได้ที่ https://entry.wu.ac.th/main.asp

และกำหนดการรับสมัคร https://entry.wu.ac.th/download/00015901.pdf


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://veterinary.wu.ac.th/

TOP