รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการตลาดเหนือชั้น : ชัยชนะที่นวัตกรรม รุ่น 1 วันที่ 14-15 มิ.ย.55