ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งผลการคัดเลือกได้แก่ นายเติม ยอดแก้ว

ทั้งนี้ ผู้สนใจจะจำหน่ายสินค้าและบริการในงานดังกล่าวฯ สามารถติดต่อขอเเช่าพื้นที่ร้านค้ารายย่อย ได้ที่ โทร. 086-7454429

TOP