ข่าวเด่น

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นแรก ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเป็นนักศึกษาที่มาจาก 4 ทวีป 15 ประเทศ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน กล่าวต้อนรับ อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมพิธีศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การเดินทางมาศึกษาครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นการเดินทางทางด้านการศึกษาและเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากในชีวิตของนักศึกษา เพราะนักศึกษาจะได้ค้นหาความต้องการของตัวเองและเลือกเส้นทางในอนาคต นักศึกษาที่เข้ามาเรียนกับทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ คนที่วิทยาลัยนานาชาติเลือกแล้วว่าเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษา ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของนักศึกษาทุกคน ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ซึ่งช่วงเวลาในมหาวิทยาลัยเป็นช่วงที่จะได้เรียนรู้และค้นหาสิ่งต่างๆมากมาย และจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจเริ่มสิ่งใหม่ ซึ่งการตัดสินใจนั้นจะทำให้ทุกคนโตขึ้น

ขอให้นักศึกษาทุกคน ฝันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ อย่ากลัวกับสิ่งท้าทายและทุ่มเทพลังทั้งหมดให้กับการตัดสินใจมาเรียนที่นี่ในครั้งนี้ หวังว่าทุกคนจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กว้างขึ้น พยายามค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดสอน รับฟัง สอบถาม และ สร้างสิ่งใหม่ๆ ไปกับเพื่อนๆ และสุดท้ายขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน และยินดีต้อนรับอีกครั้งสู่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด ได้พูดถึงเรื่อง Asia as a Globalized World ว่า ทวีปเอเชียในครั้งอดีตนั้นยังเป็นภาคการเกษตรและแรงงาน แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนามาเป็นภาคอุตสาหกรรม และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การที่นักศึกษาได้มาเรียน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะได้เปิดโลกแห่งการศึกษา และจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายในทวีปเอเชีย รวมถึงได้เจอทั้งข้อคิดและอุปสรรคต่างๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะตั้งใจศึกษาหาความรู้ และใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตนเอง การมาศึกษาในต่างประเทศมิใช่จะได้แต่ความรู้ แต่จะได้เครือข่ายมากมาย ทั้งเพื่อนและอาจารย์ ซึ่งการมีเครือข่ายคนรู้จักนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงานในระดับนานาชาติอาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กล่าวว่า นักศึกษารุ่นแรกของวิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2561 นี้ ได้มีการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต์ โดยมีนักศึกษาทั้งหมด รวม 17 คน มาจาก 15 ประเทศ 4 ทวีป ได้แก่ เอเชีย ยุโรป แอฟฟริกา และโอซีเนีย ถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกของวิทยาลัยนานาชาติในการดำเนินงานเพื่อนำพามหาวิทยาลัยก้าวเข้าสู่การจัดการศึกษาในระดับสากล

ช่วงท้ายพิธีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมพิธีผูกข้อมือสู่ขวัญ เพื่อสร้างความประทับใจในบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นแก่นักศึกษาทุกคนประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร
ขอบคุณข้อมูล นิธิวรรณ พรมแก้ว วิทยาลัยนานาชาติ

TOP