ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์ฯ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ครั้งที่ 5/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 นั้น

บัดนี้ ศูนย์การแพทย์ฯ ได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนี้

รายชื่อ
001 นางสนธยา อินทรณรงค์
002 นางธนัญญา จันทร์ภักดี
003 นางสาวปรียา อินทรทัศน์
004 นางจินตนาภรณ์ ไชยศรีมาลย์
005 นางสาวจิตตรา เพ็ชรอ่อน
006 นางสาวกัญญาณัฐ สายชล

กำหนดการสอบ : วันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 14.30 - 15.30 น. ห้องประชุมสำนักงานชั้น 2 อาคารวิทยาการสุขภาพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP