ข่าวทั่วไป

หน่วยตรวจสอบภายในสัมมนานอกสถานที่ ในวันที่ 19-20 กันยายน 2561

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในกำหนดสัมมนาหน่วยงานนอกพื้นที่ ในช่วงระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2561 จึงของดให้บริการในวันดังกล่าว

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ คุณปรีดา โชติช่วง โทร 063-66245321 หรือ คุณกิตติยา กองผล โทร 093-262326

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

TOP