ม.วลัยลักษณ์ เตรียมจัดการประชุมวิชาการในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๑ "วลัยลักษณ์เกมส์" ในวันที่ 18 เมษายน 2555