ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

DESIGN4GOOD 2018 (ระดับภาคใต้)กิจกรรม DESIGN4GOOD 2018 (ระดับภาคใต้) Creative Citizen เชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักศึกษาทุกสถาบันในภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนานักสร้างสรรค์สื่อ เพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพทางด้านการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อ และการสื่อสารสุขภาพ

วันและเวลา: 29 กันยายน 2561 l 09.00-17.00 น. (เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น.)

สถานที่: Walailak Co-working Space อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่าใช้จ่าย: ไม่มี (รวมอาหารและเครื่องดื่ม)

วิทยากร: คุณจักรพันธ์ สุวรรณพาณิชย์ และคุณกัลย์จีรา ชาตินันทฤกษ์

ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://goo.gl/u5bZjg

ติดต่อสอบถาม: creativecitizen.com@gmail.com หรือโทร. 061-994-1426 (คุณวันวิสาข์) และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณซูกิมพลี (ดี) โทร. 087 – 2990181

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://stp.wu.ac.th/2018/design4good-2018-ระดับภาคใต้/

TOP