ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐภายใต้แผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล"ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐภายใต้แผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล" วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโดย หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ร่วมกับ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

รายละเอียดโครงการและกำหนดการ

ลงทะเบียนฟรีจำนวนจำกัด วันนี้ - 24 กันยายน 2561

TOP