กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์