ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดประชุมวิชาการ “สมรรถภาพนักกีฬาเพิ่มได้ด้วย..ยา..วิตามิน..หรือ...?
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมวิชาการเรื่อง “สมรรถภาพนักกีฬาเพิ่มได้ด้วย..ยา..วิตามิน..หรือ...? ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 31 วันที่ 18 เมษายน 2555 ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม


 
อาจารย์ พลตรี ดร. นพรัตน์ เศรษฐกุล ประธานอนุกรรมการจัดการประชุมฯ กล่าวว่า ในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20 และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 31 จึงได้จัดประชุมวิชาการขึ้นในหัวเรื่อง“สมรรถภาพนักกีฬาเพิ่มได้ด้วย..ยา..วิตามิน..หรือ...? เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสนี้ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและมรรถภาพของบุคลากร รณรงค์และสร้างความตระหนักต่อการใช้ยาหรือสิ่งอื่นใดในการสร้างเสริมสมรรถภาพอันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของการดูแลและรักษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาและผู้รักสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถ นานา คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. นภพร ทัศนัยนา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา และนายแพทย์กฤษฎา ศิรามพุช ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ เป็นวิทยากรในครั้งนี้


 
ดร. กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิชาการและปาฐกถานำเรื่อง “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ” ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอขอบคุณกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) ที่ให้โอกาสมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 31 ซึ่งการประชุมวิชาการฯ นี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้ความสำคัญและตระหนักในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง จึงได้พัฒนาที่ดิน 9,000 ไร่ เพื่อให้เป็นสังคมสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมเรียนรู้อยู่อาศัย โดยได้ประกาศเป็นนโยบายที่จะดำเนินการในระยะเวลา 4 ปี ให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอุทยานการศึกษาแห่งการสร้างโอกาส เพื่อนำไปสู่ 4 สร้างเสริม คือ สร้างเสริมสังคมสุขภาพ สร้างเสริมความสามารถสากล สร้างเสริมสังคมเข้มแข็ง และสร้างเสริมแหล่งพัฒนาความรู้
 
การสร้างเสริมสังคมสุขภาพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใช้หลักง่ายๆ เริ่มจากกิจกรรม Healthy Workplace ตั้งแต่ปี 2548 โดยใช้เกณฑ์ของกรมอนามัย 4 เรื่องหลัก คือ สะอาด ปลอดภัย สุขภาพดี และความมีชีวิตชีวา ทำให้เกิดเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยรวมกับ สสส. เป็น Happy 8 ประกอบด้วย Body, Heart, Soul, Relax, Brain, Money, Family และ Society
 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถ นานา และนายแพทย์กฤษฎา ศิรามพุช อภิปรายเรื่อง “สมรรถภาพนักกีฬาเพิ่มได้ด้วย..ยา..วิตามิน..หรือ..? มีรองศาสตราจารย์ ดร. นภพร ทัศนัยนา เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถ ได้กล่าวว่า สมรรถภาพนักกีฬาสามารถเพิ่มได้ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งเป็นสหสาขาวิชาที่เกี่ยวกับสมรรถภาพ ไม่ว่าจะเป็นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศหรือกีฬาเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย สรีระ การเคลื่อนไหว จิตวิทยา โภชนาการ วิธีการโค้ชและเทรนนักกีฬาและยา (เวชศาสตร์การกีฬา) ซึ่งเวชศาสตร์การกีฬาเกี่ยวข้องกับกีฬา การออกกำลังกายและการแพทย์เบื้องต้น ซึ่งเป็นการรักษาอาการบาดเจ็บจากกีฬาและการฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้น
 
นายแพทย์กฤษฎา ศิรามพุช ได้พูดถึงเรื่องอายุรวัฒน์ว่า เป็นเรื่องของการชะลอความชราโดยทุกคนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน เช่น ข้าวขาว ก๋วยเตี๋ยว ขนมปังและเบเกอรี่ต่างๆ ซึ่งให้พลังงานอย่างรวดเร็ว และไปทำลายโปรตีนเกิดไกลเคชั่นทำให้แก่เร็ว ดังนั้นอาหารที่ควรเลือกรับประทาน ควรเป็นอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการมากเกินไป เช่น ข้างกล้อง ข้าวโอ๊ต ข้างสังข์หยด ซึ่งมีไฟเบอร์จำนวนมาก นอกจากนี้อาหารที่รับประทานควรจะเป็นสีเขียวซึ่งรวมสีที่ดีๆ ไว้ทุกสี ช่วยให้ผิวกระจ่างใส สุขภาพดี เช่น ผักคะน้า ซึ่งเป็นราชาของผักที่ช่วยให้ผิวเต็งตรึงได้ ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ขอให้เป็นเนื้อสีขาวซึ่งย่อยง่าย เช่น เนื้อปลา ไก่
 
นายแพทย์กฤษฎา ได้เสนอแนะว่า ก่อนจะรับประทานอาหารควรจะให้เกิดความรู้สึกหิวนิดๆ เพราะร่างกายจะหลั่ง Growth Hormone ซึ่งเป็นสารที่สร้างความสดชื่น สมองปลอดโปร่ง ที่สำคัญ ทุกอย่างสามารถรับประทานได้แต่ควรจะรับประทานอย่างเหมาะสม คือ อิ่มก่อนอิ่ม (3 คำก่อนอิ่ม) สรุปได้ว่า ข้อควรปฏิบัติในการชะลอความชรา คือ การเลี่ยงแป้งและน้ำตาล การออกกำลังกาย อย่าให้อ้วน พักผ่อนให้เพียงพอ และตรวจสัญญาณแก่ของตนเอง
 
นอกจากนี้ นายแพทย์กฤษฎา ศิรามพุช ยังได้เป็นวิทยากรในหัวข้อ แข็งแรงเลือกได้ : สไตล์อายุรวัฒน์ โดยมีอาจารย์ศิราณี ยงประเดิม อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินรายการ

ประมวลภาพ

TOP