พิธีเปิดตระการตา!! กีฬาสกอ.ครั้งที่ 31 “วลัยลักษณ์เกมส์”