ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "ทุนนิยมจีนในอุษาคเนย์" โดย ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติรายวิชา GEN61-141 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก

เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทุนนิยมจีนในอุษาคเนย์" โดย ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติิ ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เวลา 10.30-12.30 น.

TOP