ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

WMS ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "WMS พุทธเศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจพอเพียง" โดยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน

WMS โดย หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน การวิจัยและหน่วยวิจัย "WMS พุทธเศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจพอเพียง" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน เป็นวิทยากร ในวันที่ 28-29 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโมคลาน
 
ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง โทร. 081-9141024 หรือ อาจารย์พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ โทร. 089-5929046

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555
9.00 - 9.30 น. พิธีเปิด โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9.30 - 12.00 น. บรรยาย องค์ความรู้ เศรษฐศาสตร์ทางเลือก
13.00 - 16.30 น. แนวทางในการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ทางเลือก เข้ามาใช้ในด้านการสอน และการวิจัย
   
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555
9.00 - 12.00น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาหน่วยวิจัย
เศรษฐศาสตร์ทางเลือกของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์
13.00 เป็นต้นไป

ศึกษาดูงานในพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาหน่วยวิจัย
เศรษฐศาสตร์ทางเลือกของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์

 


TOP