ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯ ดร.จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา

ผู้ว่าฯ ดร.จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
   
        เกิดภูเก็ตเพชรน้ำหนึ่งน่าทึ่งนัก สติปัญญาแหลมหลักชักนำหนุน
จบมัธยมศึกษามหาวชิราวุธดุจดั่งบุญ

พกเอาทุนไปเรียนต่อหล่อเลิศงาม

        รัฐศาสตร์ตรีจุฬาฯ โทนิด้าสง่ายิ่ง เป็นขวัญมิ่งคนใกล้ไกลต่างไต่ถาม
พูดก็ดีมีหลักประจักษ์ความ ติดต่อตามรู้เห็นที่เป็นจริง
        ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เมืองแห่งปราชญ์หลากหลายชนชายหญิง
เพราะบรรพชนไทยสยามตามพรลิงค์ บูชาพระพุทธสิหิงค์มิ่งเมืองนครฯ
        แก้ปัญหาน้ำท่วมใหญ่ไปสี่ครั้ง รวมพลังน้องพี่มิท้อถอน
จัดหางบประมาณสานส่งลงนครฯ ร่วมสองหมื่นล้านกระฉ่อนว่อนทั่วไทย
        มวล.ก็ได้รับอานิสงส์ สิ่งก่อสร้างจัดลงส่งแสงใส
หลักในถิ่นสู่สากลล้นเลิศวิไล ก้าวเกริกไกรพัฒนาน่ายินดี
        “ผู้ว่าฯดร.จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา” ท่านน่ารัก ยิ้มแย้มแจ่มประจักษ์สมศักดิ์ศรี
ขยันงานสานสร้างทางไมตรี จึงเป็นที่ชื่นใจคนไทยนครฯ
        บัดนี้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.วลัยลักษณ์เป็นศรีดุษฎีนุสรณ์
ขอกราบพระไตรรัตน์ประพัฒน์บวร ดลจตุรพรแด่ท่านนิรันดร์เทอญ
   
 

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เช้าอังคารวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ​


TOP