ประกาศผลผลการคัดเลือกนักเรียนตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับการแข่งขันดาราศาสตร์โลลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 9