ข่าวการศึกษา

Dr. Elise Eileen Robertson ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องในสัตว์เลี้ยง หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 Dr. Elise Eileen Robertson ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องในสัตว์เลี้ยง ได้เข้าประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการทั้งในด้านการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) ร่วมกับวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ณ อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน รักษาการแทนตำแหน่งคณบดี อาจารย์ นายสัตวแพทย์รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ อาจารย์ นายสัตวแพทย์พันเลิศ ศักดิ์แก้ว และอาจารย์อวิรุทธ์ วงศ์คำลือ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ให้การต้อนรับและพาเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ในเบื้องต้น Dr. Elise Robertson ได้ตอบรับเป็นอาจารย์พิเศษ ในการเรียนการสอนชั้นคลีนิก หัวข้อเกี่ยวข้องกับทางด้านการรักษาและผ่าตัดในแมว รวมทั้งยังมีความยินดีให้นักศึกษาสัตวแพทย์สามารถเข้าฝึกปฏิบัติในคลีนิกสัตว์เลี้ยงที่เปิดทำการในต่างประเทศ เช่น Animal Medical Center กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และ Amber Cat Vet ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมโครงการบ้านรักสุนัข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคุณสุภาภรณ์ ช่วยชู พร้อมด้วยพนักงานในโครงการบ้านรักสุนัข ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลของโครงการบ้านรักสุนัข และได้พูดคุยถึงโอกาสในการทำงานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับบุคลากรของวิทยาลัยฯ โดยดึงศักยภาพของโครงการบ้านรักสุนัขเป็นแหล่งที่ใช้ในการศึกษาเพื่อต่อยอดงานด้านรักษาสัตว์

ในช่วงบ่าย ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาสัตวแพทย์ ถึงเรื่องประสบการณ์การทำงานด้านการรักษาสัตว์เลี้ยง โอกาสและช่องทางของการฝึกปฏิบัติในช่วงระหว่างการเรียนชั้นคลีนิกปฏิบัติและการทำงานหลังจบการศึกษาจากการเรียนในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเวปไซต์ของ Dr. Elise Eileen Robertson เพิ่มเติมได้ที่ http://felinevet.net/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://veterinary.wu.ac.th/

TOP