ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมรำวงเวียนครกคืนวันที่ 20 เมษายน 2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญนักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 31 ร่วมรำวงเวียนครก คืนวันที่ 20 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหอพักลักษณานิเวศ 5

ส่วนการร้องคาราโอเกะ คืนวันที่ 22 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณศูนย์อาหารกลางคืน

TOP