ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมจัดกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ร่วมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สถานที่ต่างๆ คือ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔(ทุ่งท่าลาด) วัดพระบรมธาตุนครฯ และหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ในส่วนของ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพหลัก และมีส่วนร่วมดังนี้

๑. ประชันหนังตะลุงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๓ รอบรองชนะเลิศ ๓ - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ รอบชิงชนะเลิศ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒. ประกวดร้องเพลงร้องเรือเด็ก รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ระดับเยาวชน วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระดับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป วันที่ ๕ ตุลาคม (รางวัล ๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐, ๓,๐๐๐ และ ๒,๐๐๐ ตามลำดับ)
๓.ประกวดขับกลอนหนังตะลุงและเลียนเสียงตัวตลกหนังลุง ระดับเยาวชน ๑๘ ปี ลงมา วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ (รางวัล ๓๐๐๐, ๒๐๐๐, ๑๐๐๐ ตามลำดับ)

จึงเชิญผู้สนใจไปชมและให้กำลังใจในวัน เวลาดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีการประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง "ประเพณีและงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช" ความยาว ๒ หน้ากระดาษ เอสี่ เขียนด้วยลายมือตนเอง ระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานภายในวันที่ ๔ ตุลาคม รางวัล ๔,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๒,๐๐๐ และ ๑,๐๐๐ ตามลำดับ

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. ๐๗๕ ๖๗๒ ๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐๗๕-๖๗๒ ๕๐๗


TOP