ข่าวเด่น

ม. บูรพา คว้าเหรียญทองครอสเวิร์ดบุคคลชาย มทส. มาแรงไม่พลาดคว้า 3 เหรียญทอง ประเภททีม “วลัยลักษณ์เกมส์”

  

 

       การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31  วันที่ 19 เมษายน 2555  ในกีฬาครอสเวิร์ด  ประเภทบุคคลชาย  ผศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบกับ ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา  ซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศ

        ผลการแข่งขันปรากฏว่า  มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นฝ่ายชนะ  คว้าเหรียญทองไปครอง ส่วนเหรียญเงินเป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เหรียญทองแดงเป็นของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

        การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31  วันที่ 19 เมษายน 2555  ในกีฬาครอสเวิร์ด  ประเภทบุคคลชาย  ผศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบกับ ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา  ซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศ

         ผลการแข่งขันปรากฏว่า  มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นฝ่ายชนะ  คว้าเหรียญทองไปครอง ส่วนเหรียญเงินเป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เหรียญทองแดงเป็นของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

       ส่วนประเภทคู่ผสม  ทีมชายและทีมหญิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคว้าเหรียญทองไปครองทั้ง 3 ประเภท ดังนี้    
ประเภทคู่ผสม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                                      ชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                       รองชนะเลิศอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ      รองชนะเลิศอันดับ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล                                                        รองชนะเลิศอันดับ2

ประเภททีมชาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                                     ชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยบูรพา                                                        รองชนะเลิศอันดับ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                      รองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภททีมหญิง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                                    ชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                     รองชนะเลิศ

  โอกาสนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และอาจารย์เสถียร  ปุรณะวิทย์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา นันทนาการ  ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา  ร่วมกันมอบเหรียญแก่ผู้ชนะการแข่งขัน


ประมวลภาพ

http://walailakgame.wu.ac.th


TOP