ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์อาเซียนศึกษาได้รับเชิญเป็น KEYNOTE SPEAKER ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ

คณะสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Universitas Teuku Umar เมือง Meuloboh รัฐ Aceh Indonesia ได้เชิญอาจารย์ราซัค(อับดุลรอยะ ปาแนมาแล) อาจารย์ประจำหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เป็น Keynote speaker เพื่อแสดงปาฐกถาในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติว่าด้วย "สิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ" วันที่ 9 ตุลาคม 2561

TOP