ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 24 Hours: The Pool of Publications

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและปฏิบัติการ จากทุกสาขาวิชาและสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม 24 Hours: The Pool of Publications (24 ชั่วโมง: สายธารแห่งการตีพิมพ์) เพื่อจัดทำต้นฉบับบทความวิจัยส่งวารสารในฐานข้อมูล ISI หรือ TCI ให้ได้ใน 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม ถึงเวลา 17.00 น. ของวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริเวณสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

“24” เป็นกิจกรรมหนุนเสริมการตีพิมพ์รูปแบบแตกต่างจากการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายอื่นๆ ซึ่งมีเอกลักษณ์คือผู้เข้าร่วมตั้งเป้าหมายเดียวกันในการ “พัฒนาต้นฉบับบทความแล้ว submit ไปยังวารสารในฐานข้อมูล ISI หรือ TCI ภายในเวลา 24 ชั่วโมง” โดยได้รับคำแนะนำจำเพาะกับต้นฉบับแต่ละงานอย่างครบวงจร ทั้งการขับเน้นจุดเด่นของงาน สไตล์การเขียน การใช้ภาษา การใช้ฐานข้อมูล ISI หรือ TCI อย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออ้างอิงบทความในการอภิปรายอย่างครอบคลุมที่สุด การเลือกวารสาร การจัดรูปแบบ การเสนอชื่อผู้ประเมิน การใช้ระบบ submission และการบริหารเวลาในการเขียน โดยวนการปรึกษาปรับปรุงต้นฉบับตลอดวันตลอดคืนใน 24 ชั่วโมง ทั้งแบบ face-to-face และ on-line

กิจกรรม“24” เหมาะกับอาจารย์ รวมทั้งผู้บริหารที่มีรายงานวิจัยแต่ไม่มีเวลาจัดทำต้นฉบับ บุคลากรสายปฏิบัติการและนักศึกษาที่มีผลงานแล้วแต่ยังไม่มีประสบการณ์ส่งบทความ

“24” มีการจัดมาแล้ว 10 ครั้ง คือ 24: พระนครศรีอยุธยา, 24: นครราชสีมา, 24: สงขลา, 24: ปทุมธานี, 24: กรุงเทพมหานคร, 24: เชียงราย, 24: อุตรดิตถ์, 24: นครศรีธรรมราช, 24: นักเขียนลับแห่งท่าศาลา และ 24: สวนส่งบทความ มีสถิติจำนวน submit ได้สูงสุด คือ 11 บทความ TCI ใน 24 ชั่วโมง และ 5 บทความ ISI ใน 24 ชั่วโมง

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วม โดยส่งบทคัดย่อของงานที่ต้องการเขียนเป็นบทความ ได้ที่ ผศ. เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีเมล sirisathitkul24hr@gmail.com


TOP