ข่าวเด่น

ตาล-คราม ดาวเดือน ม.วลัยลักษณ์ ปี 61"น้องตาล" นางสาวศวรรษมล อนันตยานุกุล และ "น้องคราม" นายชานน พลอยน้อย คว้าตำแหน่งดาวประดับ เดือนประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2561

ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการประกวด "ดาวประดับ เดือนประดู่" ประจำปีการศึกษา 2561 (Walailak the star awards 2018) เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษาทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยในปีนี้มี

"ฝ้าย" สุภาพร มะลิซ้อน Miss Grand thailand 2016 / นักแสดงจากช่อง 7 และ "นาเดีย" น้ำเพชร ชิณวงศ์ รองอันดับ 2 มิสทิฟฟานี่ยูนิเวิส 2010 และ แอมบาสเดอร์ สิรอัยกร คลีนิก ร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษ

บรรยากาศการประกวด ดาวประดับ เดือนประดู่ เป็นไปอย่างคึกคัก มีทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมาร่วมเชียร์และให้กำลังใจผู้เข้าประกวดอย่างเนืองแน่น

ผลการประกวดปรากฏว่า ตำแหน่งดาวประดับประจำปี 2561 ได้แก่ "น้องตาล" นางสาวศวรรษมล อนันตยานุกุล หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ ตำแหน่งเดือนประดู่ ประดับประจำปี 2561 ได้แก่ "น้องคราม" นายชานน พลอยน้อย หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ส่วนตำแหน่งรองดาวประดับ ได้แก่ "น้องเบ้น" นางสาวธิดารัตน์ กลั่นสุรินทร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ตำแหน่งรองเดือนประดู่ คือ "น้องซัน" สรวิชญ์ เพชรปานวงศ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตำแหน่งทูตวัฒนธรรมฝ่ายชาย คือ "น้องแจ๊น" ศุภกฤต รุ่งเรืองอุดมกิจ หลักสูตรภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ตำแหน่งทูตวัฒนธรรมฝ่ายหญิง คือ "น้องซีน" ปิยบุตร ชูคง การจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ภาพผู้ได้รับตำแหน่ง

TOP