ข่าวสุขภาพและกีฬา

กีฬาบุคลากรอุดมศึกษา ๒๕๕๕

      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จักสร้างสรรค์ จะมุ่งมั่นสี่พันธกิจสัมฤทธิ์ผล
การกีฬาเป็นศิลปะและวัฒนธรรมนำกมล ให้เป็นคนใจกว้างร่างแข็งแรง
      คนเล่นกีฬาย่อมสมบูรณ์เพิ่มพูนสุข โรคไม่รานโรมรุกอยู่แอบแฝง
หน้าสดชื่นรื่นใสไม่เปลี่ยนแปลง ด้วยผลแห่งความดีของกีฬา
     กีฬาบุคลากรอุดมศึกษา ในครานี้ ได้จัดที่ม.วลัยลักษณ์ดีหนักหนา
ชาวนครศรีธรรมราชอดีตตามพรลิงค์นครา ต่างยิ้มร่าต้อนรับกับทุกคน
     ๑๘-๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ ร่วมกันสร้างคุณค่าสถาผล
ทั้งใจกายได้สมบูรณ์พูนโภชน์พล ห้าสิบกว่ามหาวิทยาลัยเลิศล้นคุณความดี
     ชาวนครศรีธรรมราชขอต้อนรับ นั่งเดินนอนตอนหลับจงสุขี
รวมน้ำใจไทยพี่น้องคล้องไมตรี เพื่อปฐพีไทยสยามงดงามเอย
   
  ชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์
๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕

TOP