ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ รับมอบเงิน 1.9 ล้านบาทสมทบทุนโครงการรวมใจวลัยลักษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย อาจารย์นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมกัน รับมอบเงินจำนวน 1 ล้าน 9 แสนบาท จากนายสายัณห์ แสงมณี ผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน (BAM) สำนักงานนครศรีธรรมราช ซึ่งบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินและอุปกรณ์ช่วยชีวิต โครงการรวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธายังคงสามารถบริจาคเงินเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1. บัญชีกองทุนรวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 828-0-95-771-5
2. บัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 302-2-47061-1
3. บัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 997-207660-2


TOP