ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้อนรับมหาวิทยาลัย Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI) ประเทศสหรัฐอเมริกา หารือ แลกเปลี่ยนนักศึกษา-วิจัยร่วมกันเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI) นำโดย Prof. Dr. Nasser H. Paydar, Chancellor and Prof. Dr. Gil Latz Associate Vice Chancellor for International Affairs of Indiana University–Purdue University Indianapolis (IUPUI) ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันของทั้ง 2 สถาบัน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวต้อนรับโดยมีใจความสำคัญว่า รู้สึกยินดีและดีใจที่ได้ต้อนรับคณะจาก IUPUI ซึ่งตนเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาอย่างยาวนานเนื่องจากว่าเคยเป็นนักเรียนปริญญาเอกแลกเปลี่ยนในปี 1987 และได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยดังกล่าวด้วย ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายในการนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ World Class University เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ โดยปัจจุบันได้ผลักดันให้ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 50% เพื่อเพิ่มสมรรถนะของนักศึกษาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติได้ ในขณะที่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย IUPUI จะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จดังกล่าว ส่วนความร่วมจะเป็นความร่วมมือในลักษณะของมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โดย IUPUI จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอน ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ โดยความคาดหวังจะเป็นพาร์ทเนอร์ทางการศึกษาในระยะยาวต่อไปด้วย ด้าน Prof. Dr. Nasser H. Paydar กล่าวว่า คณะผู้บริหารจาก Indiana University- Purdue University Indianapolis รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รู้สึกประทับใจทั้งในเรื่องการต้อนรับที่อบอุ่น และได้เห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ IUPUI พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และพัฒนาร่วมมือทางวิชาการทั้งในเรื่องการเรียนการสอน การทำวิจัยและด้านอื่นๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้การมาเยือนในครั้งนี้มีการหารือในด้านต่างๆร่วมกับสำนักวิชา โดยจะเน้นในเรื่อง Study Abroad ของนักศึกษา โดยมีการพูดคุยในประเด็นความเป็นไปได้ในการสร้าง Joint Degree ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัย IUPUI ในระดับปริญญาตรี – โท และ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ทางด้านคณาจารย์ได้มีการหารือในเรื่องของการสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักวิจัย Postdoctoral fellowship และ การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมในส่วนของระดับบัณฑิตศึกษาของทั้งสองสถาบัน ทั้งนี้ในเรื่องของความร่วมทั้ง 2 สถาบันมีความคาดหวังให้เป็นความร่วมมือในระยะยาวและยั่งยืนเพื่อนำไปสู่การลงนามความร่วมมือต่อไปในอนาคต

ประมวลภาพ

TOP