ข่าวเด่น

มหิดล มาแรง คว้า 3 ทอง แอโรบิค กีฬา สกอ.

                        การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 (สกอ.)  วันที่ 21 เมษายน 2555  กีฬาแอโรบิค  รอบชิงชนะเลิศ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการแข่งขัน  ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันรวม 11 สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหิดลคว้าได้ 3 เหรียญทอง

ผลการแข่งขันดังนี้
ประเภททีมผสม รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี
มหาวิทยาลัยมหิดล                                     ชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยศิลปกร                                   รองชนะเลิศอันดับ 1    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                   รองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภททีมผสม รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป
มหาวิทยาลัยมหิดล                                    ชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                               รองชนะเลิศอันดับ 1    
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                      รองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                         ชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยศิลปกร                                   รองชนะเลิศอันดับ 1    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                   รองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุ 35-45 ปี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                               ชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยมหิดล                                     รองชนะเลิศอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                          รองชนะเลิศอันดับ 2


ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป
มหาวิทยาลัยรามคำแหง                           ชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยมหิดล                                   รองชนะเลิศอันดับ 1
มหาวิทยาลัยศิลปกร                                 รองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภท เดี่ยว หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                         ชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                         รองชนะเลิศอันดับ  1
มหาวิทยาลัยมหิดล                                     รองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภท เดี่ยว หญิง รุ่นอายุ 35-45 ปี
มหาวิทยาลัยมหิดล                                     ชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                             รองชนะเลิศอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                    รองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภท เดี่ยว หญิง รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                      ชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                               รองชนะเลิศอันดับ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                      รองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภท เดี่ยว ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี
มหาวิทยาลัยศิลปกร                                  ชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                  รองชนะเลิศอันดับ 1
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี                รองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภท เดี่ยว ชาย รุ่นอายุ 35-45 ปี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                               ชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยมหิดล                                   รองชนะเลิศอันดับ  1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                        รองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภท เดี่ยว หญิง รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป
มหาวิทยาลัยรามคำแหง                           ชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยศิลปกร                                 รองชนะเลิศอันดับ  1
มหาวิทยาลัยมหิดล                                   รองชนะเลิศอันดับ 2

        โอกาสนี้ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.นพ. เจษฎา แสงสุพรรณ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร. มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รศ.ดร. กัลยา ศรีสุวรรณ คณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผศ.ดร.ตริตราภรณ์ ชูศรี อาจาย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และ ผศ.ดร. ชุติมา มัญชวินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้

 

ประมวลภาพ


TOP