ข่าวสมัครงาน

กำหนดสอบสัมภาษณ์ พนักงานตำแหน่งนายช่างเทคนิค(คอมพิวเตอร์) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนายช่างเทคนิค(คอมพิวเตอร์) ดังนี้

001 นายณรงค์ฤทธิ์ ฟุ้งเฟื่อง
002 นายศุภกิจ คงคาไหล
003 นายอัตพล แซ่ปัก
004 นายภควัต แก้วน้อย

ศูนย์การแพทย์ฯ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชั้น 2 อาคารวิทยาการสุขภาพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์ข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวแล้ว ถือว่าสละสิทธิ์

TOP