ข่าวสมัครงาน

กำหนดสอบสัมภาษณ์ พนักงานตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ทั่วไป) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ทั่วไป) ดังนี้

008 นายเริงวุฒิ เชาวลิต
019 นายศุภชัย ยุติธรรม

ศูนย์การแพทย์ฯ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชั้น 2 อาคารวิทยาการสุขภาพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์ข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวแล้ว ถือว่าสละสิทธิ์

TOP