ข่าวสุขภาพและกีฬา

ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการวิชาการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย”

ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการวิชาการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย” ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 70 คนระหว่างวันที่16 – 25 ตุลาคม 2561 สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://photos.app.goo.gl/6zb6xZwiezFWmSMY8

TOP