ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ ม.ทักษิณ พัทลุงดูงานสำนักวิชาแพทยศาสตร์

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลาการ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 32 คน ศึกษาดูงานระบบการจัดการเรียนการสอน การก่อตั้งศูนย์การแพทย์และการบริการทางการแพทย์ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร

TOP