มวล.ยินดีต้อนรับ ม.ทักษิณ พัทลุงดูงานสำนักวิชาแพทยศาสตร์