ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและสำรองดังนี้

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ นางสาวสุวรรณี สุภาวรรณ์
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวเบลล์ ชาโนเพ็ญศิริ

2.ตำแหน่งช่างเชื่อมแม็ก
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ นายอัสนีย์ ศรีสุวรรณ

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP