ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารม.สงขลานครินทร์คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร ม.สงขลานครินทร์ ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

ประมวลภาพ

TOP