ข่าวสุขภาพและกีฬา

เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) วันที่ 29 ตุลาคม 2561

ศูนย์กีฬาและสุขภาพเปิดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) วันที่ 29 ตุลาคม 2561 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 5710 (งานสระว่ายน้ำ)

TOP