ข่าวทั่วไป

คณะผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายอำเภอท่าศาลา ในโอกาสได้ไปดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดพังงาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา และอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา ในโอกาสได้ไปดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา

ประมวลภาพ

TOP