ข่าวการศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 (รับสมัครตลอดปีการศึกษา)

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

1. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7567-2204, 0-7567-2212, 0-7567-2400 http://mit.wu.ac.th และ http://www.mit-wu.info

2. หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM TOWER ชั้น 19 โทร 0-2299-0950-1 http://bkk.wu.ac.th/

3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือสมัคร online ได้ที่ http://entry.wu.ac.th/graduate/home.asp


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.mit-wu.info

TOP