ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี จำนวน 29 คน ระหว่างวันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี จำนวน 29 คน ระหว่างวันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีพี่ ๆ นักวิทยาศาสตร์ให้คำแนะนำความรู้และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ โดยประกอบไปด้วยฐานความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ คือ 1. ในน้ำมีเหล็ก 2. วงจรไฟฟ้า RLC 3. เทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาการแพทย์ 4. กว่าจะเป็นยาเม็ด 5. คลื่นนิ่งและการกำทอนในเส้นลวด 6. การสังเคราะห์แสง และ 8. การกลั่นด้วยไอน้ำและการสกัดด้วยตัวทำละลาย

โอกาสนี้ ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/?p=4231

TOP