ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ ๔ องค์กร จัดสัมมนาขับเคลื่อนพื้นที่คุ้มครองการผลิตอาหาร ในภาวะวิกฤติอาหารโลก