ข่าวทั่วไป

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง (๒๒ พ.ย.๒๕๖๑)
   
ช่วยประคองกระทงลอยลงน้ำ จิตชื่นฉ่ำสุขสบายกายสดใส
อธิษฐานนมัสการสานสื่อใจ ประสบสุขตลอดไปไร้โรคา
ให้สมหวังดั่งคิดจิตประสงค์ งามกระทงลอยเลื่อนเตือนยิหวา
ดลจตุรพิธพรวอนเทวา แด่แก้วตาผู้ซึ่งเป็นหนึ่งนาง
ขอบูชาพระพุทธบาทองค์ศาสดาโลก ขจัดโศกขจัดพาลที่รานขวาง
ณ ริมฝั่งนัมมทามหานาทีที่ทรงวาง ประทับพระบาททรงเหยียบย่างอย่างเมตตา
สำนึกในพระคุณของพระแม่คงคาชีวาอยู่ เพราะแม่ชูชีวิตไว้ไม่สังขาร์
ทั้งดื่มกิน รินน้ำใช้ให้ชีวา กตัญญูต่อพระมารดาแห่งวารี
ประเพณีลอยกระทงส่งค่ามานานนัก ครั้งพระแม่ศรีจุฬาลักษณ์นพมาศปราชญ์สดศรี
อาณาจักรศรีธรรมราชมหานครเก่าก่อนมี เป็นเรื่องราวทางโบราณคดีศรีนคร
   
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์
พฤหัสบดี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

TOP