ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ดังนี้

1. นางสาวสุชาดา บุญเนตร
2. นางสาวปิยวรรณ ถือแก้ว
3. นางสาวขนิษฐา กู้ศรีสกุล
4. นางสาวมจรินทร์ แดงใหม่
กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ) วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555
เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี
ประกาศผลการคัดเลือก วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2555
เริ่มปฏิบัติงาน วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 075672005-6 (คุณอมรรัตน์)


TOP