ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บุกตลาดนัดหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนให้ความสนใจและสมัครเรียนทันทีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เดินหน้าประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา บุกตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยฝ่ายรับสมัครนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมจัดบูธกิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ แนะนำข้อมูลหลักสูตร ให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ในบูธกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักเรียนที่สนใจสามารถร่วมสนุกผ่านกิจกรรมต่างๆได้ อาทิ เล่นเกมส์ตอบคำถาม รับของที่ระลึกมากมาย จึงทำให้นักเรียนสนใจเยี่ยมชมบูธกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยตลาดนัดหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด ประมาณ 7,000 คน และมีนักเรียนที่ให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนทันที จำนวน 302 คน ส่วนบูธกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด ประมาณ 10,000 คน และมีนักเรียนที่ให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนทันที จำนวน 355 คน

ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา ยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ภาพข่าว / นายเสฏฐวุฒิ เทพแก้ว
ที่มา / ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/walailak.admissions/

TOP