ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนิติกร สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งนิติกร ตามประกาศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นั้น

บัดนี้ ศูนย์การแพทย์ฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่า ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

TOP