ข่าวเด่น

ศูนย์บริการการศึกษา ชวนน้องเข้าร่วมค่าย SeedCamp 2018 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 เพื่อค้นหาตัวตน ในสำนักวิชาที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการการศึกษา กำหนดจัดค่าย “วลัยลักษณ์สานฝัน เมล็ดพันธุ์สู่อนาคต (WU SeedCamp 2018)” จำนวน 2 รุ่น คือ

- SeedCamp 2018 รุ่นที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในสำนักวิชาทางด้านสังคมศาสตร์
ประกอบด้วย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ
จัดกิจกรรมในวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561

- SeedCamp 2018 รุ่นที่ 3 สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกอบด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
จัดกิจกรรมในวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ การจัดค่าย SeedCamp เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยร่วมกับเพื่อนๆต่างโรงเรียน รุ่นพี่ และอาจารย์ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม สัมผัสวิธีการเรียนการสอน ทดลองใช้อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัย และได้ซึมซับบรรยากาศสวนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

ภายในค่าย Seedcamp ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ

- การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ความรู้เปลี่ยนแปลงชีวิต ความรู้เปลี่ยนแปลงประเทศ ความรู้เปลี่ยนแปลงโลก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตาน้ำแห่งความรู้" โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- การบรรยาย หัวข้อ "ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)" โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ตัวแทนจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
- กิจกรรมสร้างความกระชับมิตรให้ชีวิตมีโอโซน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง
- กิจกรรมพิชิตเขา(วงกต)เราทำได้ ณ สวนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- กิจกรรมค้นหาตัวตน ผ่านสำนักวิชาต่างๆ
- กิจกรรมต้อนรับ ธีม ปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ำ
- เพลิดเพลินกับดนตรี โดยวง WU Band วงดนตรีประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ในการนี้ ศูนย์บริการการศึกษารับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ) เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ค่าสมัครคนละ 500 บาท (ค่าสมัครจะนำไปยกเว้นค่าธรรมเนียมสมัครเรียนได้ 1 หลักสูตร) ผ่าน https://entry.wu.ac.th/seedcamp/apply.asp รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 200 คนเท่านั้น

*** พิเศษสำหรับนักเรียนที่ผ่านค่าย Seedcamp ทุกรุ่น จะได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ***

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0 7567 3101-5
Facebook : รับนักศึกษาใหม่Walailak University
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://entry.wu.ac.th/seedcamp/apply.asp

TOP