ข่าวทั่วไป

ทอดกฐินวัดแสงแรง ๒๐ พ.ย.๒๕๖๑

ทอดกฐินวัดแสงแรง
   
     วัดแสงแรงแห่งนี้มีมาครา พ.ศ.๒๓๑๐ อายุสองร้อยห้าสิบเอ็ดปีไกลลิบพุทธสถาน
บางสมัยไม่สดใสไม่เบ่งบาน แต่พุทธศาสนิกก็สืบสานกันเรื่อยมา
     ชนชาวพุทธสุดสำคัญมั่นในพระไตรรัตน์ ต้องทะนุบำรุงให้จรัสสมปรารถนา
วัดแสงแรงแสงธรรมเลิศเกิดตามมา ก็ด้วยพี่น้องไทยประชามาช่วยกัน
     อังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน การกุศลทอดกฐิน เชิญท่านสร้างบุญชีวินแผ่นดินสวรรค์
ปัจจุบันชาติอนาคตชาติผาดผ่องพรรณ สะสมธรรม์สะสมบุญหนุนชีวี
   
  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
อังคาร ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

TOP